rus   ukr   ell   eng
         
 • Головна
 •  
 • Історія
 •  
 • Культура
 •  
 • Бізнес-Портал
 •  
 • Нерухомість
 •  
 • Магазин

Видатні Греки України

Життєпис заслужених греків України
(інформаційно-довідковий матеріал)
1778-2008 рр.

Керівник проекту та відповідальний за випуск голова ФГТУ - Проценко-Пічаджі Олександра Іванівна
Редактор і укладач відповідальний секретар - Коссе Микола Сергійович
Літературний редактор Папуша Анастасія Дмитрівна

 

У цій книзі представлена галерея українських греків, що встали під святий прапор служіння людям, своїм патріотизмом, працею і талантом які внесли вагомий внесок у різні сфери життєдіяльності країни, відродження і розвиток еллінізмом.

Герої книги - греки, що мають особливі заслуги перед державою й своїм народом. Їхній життєпис не тільки цікавий і захоплюючий, але й пізнавальний, тому що відображає неповторний образ епохи, самобутню долю греків і їх найбільш яскравих представників.

Знайомство читачів з іменами й славними справами когорти заслужених греків України буде сприяти збереженню історичної пам'яті й національної самосвідомості, пізнанню й шануванню минулого, без чого в народу немає майбутнього.

Від укладача.

 

 

Літопис життєдіяльності українських еллінів зберігає відомі й забуті імена, свідчить, що їх носії вносили й вносять значний вклад у суспільно-політичний, соціально-економічний і духовний розвиток поліетнічної України. Своїми славними іменами й великими здійсненнями греки довели, що є яскравою прикрасою багатонаціональної української палітри. Вони - живий прояв непереможної грецької душі, уособлення невгасимих надій і хоронителі пам'яті незабутніх національних святинь.

Відродити й зберегти в пам'яті нащадків найбільш яскраві імена й славні справи видатних одноплемінників і на їхньому прикладі довести життєстверджуючу силу грецького духу, творчий потенціал, патріотизм, талант і працьовитість греків - у цьому полягає шляхетна мета даного видання. Надзвичайно важливо, живучи в епоху змін, коли історія пишеться і трактується виходячи з політичної кон'юнктури, розуміти і знати реальну картину подій на прикладі життєпису конкретних людей, що досягли вражаючих успіхів і є духовними, моральними орієнтирами свого часу.

У представленому матеріалі героїчна і драматична доля наших предків і сучасників, гімн їх подвигу та заслугам перед Вітчизною та грецьким народом.

Життя кожної людини неповторна, самобутня, вона - дорога й вагома сторінка в літописі народу. Але даний проект за рішенням Конгресу ФГТУ від 1.12.2007 передбачав життєпис греків, що мають особливі заслуги в розвитку науки, культури, політики, економіки, освіти, медицини, військовий справи, спорту та ін. сфер життєдіяльності із часу переселення греків із Криму в Приазов'я до сьогоднішніх днів.

Його ідея навіяна соціально-значущим, але, на жаль, заполітизованим і суперечливим проектом «Великі українці», який відбувся в країні в 2008 році.

Організатори розуміють, що не всі будуть задоволені проектом не тільки тому, що його героями не стануть всі бажаючі і гідні, а й тому, що трактування видатних заслуг людини дуже суб'єктивно. Випереджаючи здивування із приводу відсутності в книзі багатьох заслужених імен, пояснюємо це суспільним самодіяльним характером проекту, наявністю в літературі життєпису ряду видатних греків, недостатністю фактичного матеріалу про героїв, а також незацікавленим відношенням до ідеї проекту окремих голів грецьких товариств і безпосередньо претендентів, їх соратників і близьких людей.

З метою максимально повно та об'єктивно реалізувати проект, Конгрес ФГTУ затвердив критерії, за якими проводився відбір його учасників. Ці критерії вироблені на основі Закону України, який визначає пенсії-надбавки за особливі заслуги перед Україною, де вказано перелік таких заслуг, а також на досвіді проекту «Великі українці» (аналоги якого були в багатьох країнах світу) та специфіці грецького громадського руху. Вони були сформовані таким чином:

 • 1) наявність загальновизнаних державних заслуг (у т.ч. для діячів 1778-1917 рр.)
  1. oсоби, які мають вчений ступінь і звання
  2. депутати місцевих Рад 4-х і більше скликань
  3. народні депутати України 2-х і більше скликань
  4. члени Кабінету Міністрів України та колишнього СРСР
  5. особи, які мають державні нагороди колишнього СРСР або України (не менш двох орденів)
  6. особи, відзначені державними преміями колишнього СРСР або України
  7. особи, відзначені почесними званнями колишнього СРСР або України
  8. матері-героїні
  9. спортсмени: майстри спорту - чемпіони України, колишнього СРСР, Європи, світу, Олімпійських ігор
  10. офіцери й генерали (від полковника), що одержали звання в мирний і воєнний час і нагороджені не менш чому одним орденом колишнього СРСР або України
  11. члени Національних спілок творчих діячів
  12. ветерани і подвижники національного руху, які є членами грецьких товариств не менш 10 років, що внесли значний внесок у розвиток еллінізму в Україні та відзначені нагородами в т.ч. грамотами, дипломами центральних державних органів України, Греції та ін.
 • 2) збереження грецької національності, самосвідомості та духовності
 • 3) активна участь у суспільному житті, вагомий реальний внесок у розвиток конкретних сфер життєдіяльності греків і еллінізму в Україні
 • 4) відповідність загальним критеріям у визначенні «Великих українців»: моральність, щедрість, волелюбність, розум, хоробрість

Крім того, життєпис видатних греків опирався на вже наявні публічні дані про них у працях С. Мазараті, В. Тамазова, Н. Томазової, Л. Яруцького, І. Папуша, Д. Чітлова, Ф. Кессіді, Ф. Муратіді, К. Балабанова, дослідників і краєзнавців М. Аджавенко, Е.Кузьмінскої-Поліхроніді, А. Проценко, Е. Узбек та ін.

Особлива подяка головам та активістам грецьких товариств, ретельністю і працею яких зібраний багатий і цікавий матеріал про греків, що вірою і правдою служили і служать Батьківщині і своєму народу Це - І. Д. Нагаq - м.Бердянськ, Є. Г. Продан, Т. Д. Патріча, Г. В. Чумак - м.Донецьк, Л. В. Самохіна - м.Горлівка, Н. І. Сарбаш - м.Краматорськ, В. І. Помазан, В. Г. Ефременко, О. К. Хаджінова - м.Маріуполь, В. Г. Макропуло — м.Мелітополь Н. А. Здор — м. Славянск, Л. І. Пріплавко — м. Нежін В.Г Сімвуліді, Е.Г.Кузьмінська-Поліхроніді, І. В. Голобородько — м. Одеса, Г. І. Тохтарь, Л. А. Чаусова, А. Д. Френкель — м. Харків, А. В. Войтенко, Т. Ю. Котенжі — м. Харцизьк, Т. Ф. Муравйова — м. Евпатория, Ф. С. Майшмаз, В.В. Пісавва, Г. А. Аніміца - Володарський район, В. П. Афендікова - Великоновоселковський район, Д. С. Алманов, Д. П. Сагіров - Дніпропетровська обл., Г.Ф.Халаджі - Запорізька обл., Т. Г. Улюра, І. Г. Попова, В. І. Челпан, Е. П. Котенджі - Першотравневий район, Е.Н . Патрай, Е. Д. Балабанов - Старобешевський район, К. С. Куркчі, Н. М. Лаго - п.Сартана, А.Д.Патріча - директор СДЮШОР, В. П. Лапіна - Розовський район, К.И. Хавана - с.Староігнатівка, І. Т. Аракелян - с.Старий Крим.

Представлена добірка далеко не вичерпує галерею заслужених українських греків, але вона дає досить вагоме уявлення про їх значний внесок у різні сфери життя України, що підтверджується оцінкою державних органів України та Греції.

Усунути пробіл у життєпису видатних греків можливо і необхідно в подальшій діяльності ФГТУ.

Незважаючи на тривалий і болісний процес народження даної книги, її укладачі задоволені результатами кропіткої роботи. Зібраний матеріал відкриває широкої громадськості поряд з відомими ряд нових імен, життям і досягненнями яких нащадки можуть і повинні пишатися Їх особливі заслуги - свідчення того, що греки, всупереч суворим мінливостям долі, зберегли в собі більше, ніж можна було припустити з генофонду своїх великих предків. Звідси відповідальність, покладена на сучасних еллінів, за подальше збереження і розвиток грецького етносу, його історії і духовних цінностей.

Організатори проекту й укладач книги виражають свою щиру вдячність усім учасникам, що виявили сприяння у зборі цінного матеріалу й виданні "Життєпис заслужених греків України".

Н. С. Коссе - відповідальний секретар ФГТУ

Звернення Олександри Проценко-Пічаджі

 

Дорогий читач!

«… Серед невідомого в навколишній нас природі самим невідомим є час , тому що ніхто не знає, що таке час і як їм управляти», - писав давньогрецький філософ Аристотель. Єдине, що підвладне, нам, сучасникам, - це його освітлення, а в деяких випадках - переосмислення. Праця «Порівняльні життєписи знаменитих греків» Плутарха і цю книгу розділяє майже тисячоліття, а зближує - ідея. За цей час зникали і виникали міста та цілі держави, змінювалися філософські системи та суспільні лади, стилі і представлення. Але незмінним залишалося одне - людський фактор, видатні харизматичні особистості, які були висунуті своєю епохою і вплинули на хід історії, науки і культури.

У жодному разі не претендуючи на лаври Плутарха, автори книги намагалися донести ідею стійкості грецького духу, відкрити широкої громадськості імена людей, що мають особливі заслуги перед державою й грецьким народом, показати в динаміці стан сучасної національної еліти. Етимологічно слово «еліта» означає «зібрання кращих». Не «верхівка», не «вищий світ», а «кращі». Укладачі книги, виходячи з того, що в кожному суспільстві завжди є невелика кількість людей, які володіють впливом в силу професійних якостей, займаних позицій, дослідили та узагальнили більше 200 життєписів греків України з часів переселення греків з Криму в Приазов'я і до сьогоднішніх днів. Даний проект базується на відкритих джерелах інформації, публікаціях у пресі, а також оцінках експертів і частково носить компілятівний характер. По-різному можна оцінювати напрацьований матеріал, але те, що він досить повний, об'єктивний, що відображає людську суть та особливості історичної епохи, у певній мірі несе пізнавальне і виховне навантаження - у цьому немає сумніву. Багато читачів, особливо молоде покоління, для себе відкриють нові імена, відчують рух часу, рух історії.

Всі учасники проекту: голови та активісти грецьких товариств, історики, дослідники і краєзнавці на чолі з ініціатором і головним укладачем Миколою Коссе внесли гідний внесок у відновлення та збереження багатьох славних імен заслужених греків України. Упевнена, що ця ідея знайде своїх продовжувачів в майбутньому, і книга буде поповнюватися новими заслуженими героями, якими так багата грецька діаспора України.

Сподіваюся, що цей проект стане не тільки дорогою книгою пам'яті для рідних, близьких і соратників тих, кого вже, на жаль, немає поруч із нами, але й займе своє гідне місце в сучасній літературі даного напрямку.

Олександра Проценко-Пічаджі,
Голова Федерації грецьких
товариств України


Назад

 

 
 • Головна
 •  
 • Історія
 •  
 • Культура
 •  
 • Бізнес-Портал
 •  
 • Нерухомість
 •  
 • Магазин© Греки України, 2008 - 2013 Правова інформація і умови використання Про портал